Najważniejsze newsy

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Część filmów w serwisie Youtube, do którego odnośniki znajdują się na stronie internetowej nie posiada transkrypcji, gdyż filmy te zostały wyprodukowane przed utworzeniem deklaracji dostępności.

Oświadczenie sporządzone dnia: 2021-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Żaneta Grodowska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (12) 653 27 93 lub tel. kom 660-637-268. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do budynku, w którym mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 umiejscowiony jest przy ulicy Goszczyńskiego 44.
  2. W budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowany jest od strony ul. Goszczyńskiego 44. Przy głównym wejściu jest usytuowany znak wskazujący drogę do podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  3. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
  4. Na miejscu jest osoba, która posługuje się językiem migowym.
  5. Strona internetowa dostosowana jest do wymagań WCAG 2.1, w tym umożliwia przeglądanie strony w głębokich kontrastach, a także wyróżnione są wszystkie linki.

Słowa Tischnera

naglowek 2024JT
 
 III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Reklama o Szkole

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Super projekty

logo ls bigifx4a57c88d35f134e0 eduresized future 4me
4
 
ogarniam zycie
 
1460x616fb logo 2019
 program dla szkółtrzymajforme
edukujeszratujesz 1655977043uid 93ab3a61e4617ad16f89840478dc06f51611300864203 width 900 play 0 pos 0 gs 0 height 506
 Szkola uczestniczy w programie SU w ak kopia 1 Krakowscy Uczniowie Ratuja Zycie start
 

Wygrał nasz projekt nr 39 "Spotkania pod chmurką"