Laboratoria Przyszłości

W klasach czwartych praca na zajęciach wiązała się z pracownią stolarską. Wcześniej dzieci rysowały przedmiot w postaci rysunku technicznego na podstawie wytycznych. Po czym próbowały wykonać go z wykorzystaniem narzędzi.
Narzędzia: imadła, piły, pilniki, dłuta, wkrętarki, młotki, śrubokręty, zakupione zostały w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Na ostatniej lekcji techniki uczniowie klasy 5b za pomocą klocków LEGO tworzyli własne wynalazki, które miały im pomóc w utrzymaniu porządku w ich miejscu pracy. Powstały prototypy, które po klasowych konsultacjach udoskonalali. Natomiast uczniowie klas 6 poznali budowę drukarki 3D, zapoznali się z biblioteką modeli 3D, gdzie mogli poszukać ciekawych propozycji wydruków. Zobaczyli także, jak pracuje drukarka.1460x616

Prace nad projektem technicznym dobiegają końca. Uczniowie klas 5 na ostatniej lekcji zaprezentowali efekty swojej pracy, natomiast uczniowie w klasach 6 wykonywali ostatnie prace wykończeniowe. Czynności technologiczne uczniowie wykonywali narzędziami zakupionymi w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Uczniowie klas czwartych zrealizowali swój kolejny podprojekt. W tym projekcie używali m.in. wiertarki stołowej do wywiercenia otworów nieprzelotowych. Wyposażenie, jak również odzież ochronna zostały zakupione w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.
#LaboratoriaPrzyszłości

Na ostatnich zajęciach uczniowie z klasy 6 wykonywali szydełko. Do tego zadania były im potrzebne narzędzia, które zostały zakupione z projektu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie używali m.in. piły ręcznej oraz pilników płaskiego i trójkątnego. Pod koniec pracowali także z ogniem, gdy używali osłonki termokurczliwej. 
Był to kolejny podprojekt, projektu edukacyjnego, który realizują uczniowie na lekcjach techniki.

Laboratoria Przyszłości to Program, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne oraz pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach, ale także w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Rządowy program Laboratoria Przyszłości ma na celu stworzenie nowoczesnych szkół podstawowych, w których zajęcia prowadzone będą w angażujący sposób, pozwalający uczniom na rozwijanie naukowych zainteresowań. Szczególny nacisk położono na kształtowanie kompetencji przyszłości w ramach doświadczeń STEAM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka), które odbywać się będą na zajęciach przyrodniczych. Korzystanie z wyposażenia zakupionego w ramach projektu sprzyja budowaniu kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów oraz podnosi atrakcyjność zajęć i pozwoli na praktyczne zdobywanie wiedzy. Dzięki projektowi proces dydaktyczny stanie się bardziej innowacyjny i interdyscyplinarny.

Trudno wyobrazić sobie lekcje techniki bez działań praktycznych. Uczniowie na lekcjach techniki wykorzystują narzędzia i elektronarzędzia, które zostały zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Na ostatnich lekcjach uczniowie klas 5 i 6 w ramach tworzonego projektu wykonywali otwory przelotowe i nieprzelotowe oraz za pomocą pilników i papieru ściernego doskonalili sztukę szlifowania.