Kraków Wspólnie

Klasa VII rozpoczęła roczny projekt edukacyjny Uczeń-Obywatel, którego celem jest zapoznanie z historią, strukturą i funkcjonowaniem samorządu krakowskiego. Tegoroczna tematyka dotyczy zagadnień związanych z tematem Moje miasto, moja dzielnica, moja ulica.
Uczennice i uczniowie odwiedzili Urząd Miasta Krakowa, gdzie zasiedli w Sali Obrad Rady Miasta, wysłuchali ciekawej historii Krakowa, samorządu krakowskiego, dziejów Pałacu Wielopolskich oraz poznali najważniejszych prezydentów Krakowa i ich najznakomitsze decyzje, które wpłynęły na rozwój naszego miasta. Poznali genezę poszczególnych dekoracji zdobiących salę Obrad Rad, która nosi nazwę Stanisława Wyspiańskiego.

ogarniam zycie23 listopada 2023 roku w Hali MDK „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18 nasi szkolni ambasadorzy projektu uczestniczyli w konferencji inaugurującej drugą odsłonę kampanii #Ogarniamżycie. Projekt służy promocji prozdrowotnych postaw; zachęca do dbałości o swoje zdrowie, głównie psychiczne, ale też fizyczne oraz podejmowania przez młodych ludzi działań wzmacniających ich wewnętrzne zasoby.

Miło nam poformować, że nasza Szkoła bierze udział w konkursie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej dla uczniów klas IV Szkół Podstawowych.
Celem konkursu jest nabycie i pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznych zachowań oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń wśród dzieci Szkół Podstawowych.
Organizatorem konkursu był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Edukacji UMK, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Szkołą Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie.

suwakNasza Szkoła uczestniczy w Programie Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), finansowanym z środków Gminy Miejskiej Kraków, którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

Celem programu jest aktywizowanie samorządów uczniowskich, promocja samorządności uczniowskiej w szkołach, finansowe wsparcie działalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podnoszenie umiejętności organizacyjnych organów samorządów uczniowskich.

4Miło nam poinformować, że nasza Szkoła dołączyła do Projektu Edukacyjnego „Uczeń - Obywatel”, którego celem jest zapoznanie z historią, strukturą i funkcjonowaniem samorządu krakowskiego.
 
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: Portalu Edukacyjnego

Nasza Szkoła przystąpiła do programu KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE. Celem Programu jest realizacja szkoleń uczniów klas IV-VIII samorządowych krakowskich szkół podstawowych z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia osoby poszkodowanej.

edukujeszratujesz 1655977043Miło nam poinformować, że nasza Szkoła przystąpiła do programu „Edukujesz-Ratujesz” - to ogólnopolska akcja profilaktyczno-edukacyjna realizowana o od grudnia 2021 roku. przez Centrum Rozwoju Lokalnego. Projekt ma wspierać proces przyswajania wiedzy z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także wspomagać działania profilaktyczne prowadzone przez takie instytucje jak m.in. Policja, Straż Pożarna i GOPR.

ogarniam zycieNasza szkoła w tym roku szkolnym bierze udział w kampanii #Ogarniamżycie. Kampania jest organizowana przez Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego i Gminę Miejską Kraków. Kampania ma służyć promocji postaw dbałości o swoje zdrowie głównie psychiczne, ale też fizyczne oraz podejmowania przez młodych ludzi działań wzmacniających ich wewnętrzne zasoby. Ubiegłoroczne projekty realizowane we współpracy z miejskimi instytucjami i spółkami Miasta Kraków pomogły uczniom zyskać inspirację do realizacji własnych inicjatyw dotyczących zdrowia psychicznego, środowiska rówieśniczego i szkolnego, dzięki którym mogli skuteczniej przeciwstawiać się pokusom związanym z substancjami psychoaktywnymi oraz zachowaniom destruktywnym.

Miasto Kraków realizuje kampanię społeczną z zakresu profilaktyki uzależnienia dzieci od nowych mediów. Celem kampanii jest promowanie rozważnego korzystania z Internetu przez dzieci oraz uświadomienie opiekunom, jak niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne dziecka ma niekontrolowane korzystanie z urządzeń ekranowych.
W ramach kampanii pn. „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj" stworzono strony internetowe, na których znajdują się m.in. porady dla rodziców, wywiady z ekspertami i wykaz placówek udzielających wsparcia.

W poniedziałek 25 września braliśmy udział w turnieju Navigator Bezpieczeństwa. Jest to projekt Programu "Bezpieczny Kraków" organizowany we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Turniej miał formułę gry terenowej, w której brały udział drużyny z różnych szkół. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 8 wraz z opiekunem.