Nowa Szkoła

W tym miejscu umieszczone są zdjęcia dokumentujące postępy prac przy budowie nowego budynku. Na plac budowy zajrzeliśmy z naszym obiektywem.

Koparki i ciężki sprzęt kawałek po kawałku burzą gmach naszej Szkoły. W miejsce starego budynku powstanie większy i nowoczesny obiekt.
Na plac budowy zajrzeliśmy z naszym obiektywem.

Niebawem nastąpi rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Krakowie przy ul. Grochowej 23 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 27 września br. w siedzibie Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie przy ulicy Ułanów podpisano umowę na realizację inwestycji. W wyniku procedury przetargowej wybrano propozycję Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego ŁĘGPRZEM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę (spośród 4 ofert) w oparciu o kryteria oceny określone w specyfikacji warunków zamówienia.

W dniu 15 września Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa budynku Szkoły w ramach zadania:
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Krakowie przy ul. Grochowej 23 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Wybrana została oferta firmy; Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ŁĘGPRZEM Sp. z o.o.
W dniu 14 września podczas sesji Rady Miasta Krakowa podjęta została przez Radnych uchwała, zwiększająca środki na realizację tego zadania w kwocie zaoferowanej przez w/w firmę w zakresie podstawowym 48.389.136,01 zł co pozwoli na dalsze procedowanie i rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy na tak istotną dla mieszkańców osiedla Płaszów inwestycji.
306859369 598811481838485 1562508252841325720 n