Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Poniżej prezentujemy kalendarz roku szkolnego 2023/2024 oraz propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 Propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Podstawa prawna – rozporządzenie MENiS z dnia 18 IV 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz.U. z 2002 r. nr 46 poz. 432 z późn. zmianami.

- 31.10.2023 r. (wtorek) przed Wszystkimi Świętymi) – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III,

- 02.01.2024 r. (wtorek) po Nowym Roku -  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III,

- 18.03.2023 r. (poniedziałek) Finał IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Słowa Tischnera” - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III,

- 02.05.2024 r.  ­ - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III,

- 31.05.2023 r.  ( piątek po Bożym Ciele) - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III,

- 14.05.2024 r. ( język polski- egzamin ósmoklasisty) - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III,

- 15.05.2024 r. ( matematyka – egzamin ósmoklasisty) - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III,

- 16.05.2024 r. (język angielski- egzamin ósmoklasisty) -  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III.