Zebrania z rodzicami 2023/2024

  1. Harmonogram zebrań z rodzicami/ konsultacji

L.p.

Data

Zebrania/dzień otwarty

1.

04.09.2023 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – VIII - godzina 17.00

3.

16.10.2023 r.

Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I – III - godzina 17.00

5.

17.10.2023 r.

Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas IV – VIII - godzina 17.00

6.

18.12.2023 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III - godzina 17.00

8.

19.12.2023 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII - godzina 17.00

9.

05.02.2024 r.

Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I – III - godzina 17.00

10.

06.02.2024 r.

Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas IV – VIII - godzina 17.00

11.

20.05.2024 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III - godzina 17.00

12.

21.05.2024 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII - godzina 17.00

13.

Cotygodniowe konsultacje

 Godziny dostępności