Nauczyciele

20 Nauczyciel z Pasją 2023 - mgr Barbara Heksel

 Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2023 / 2024

 p. Czekaj Sylwia - Dyrektor Szkoły

 p. Igar-Makowska Anna - Wicedyrektor

 p. Adamus Aneta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1b

 p. Amarowicz Michał - nauczyciel historii, wychowawca klasy 7b

 p. Baliga Magdalena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2c

 p. Bielamowicz Kamila - nauczyciel religii

 p. Bugaj Małgorzata - nauczyciel języka polskiego

 p. Chlaburda Karina - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3b

 p. Czarkowska Anna - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 5a

 p. Domaradzka Magdalena - nauczyciel techniki, wychowawca klasy 4a

 p. Dudek Katarzyna - nauczyciel języka polskiego i muzyki, wychowawca klasy 5b

 p. Dybich Karolina nauczyciel i wychowawca świetlicy

 p. Gawlik Dominika - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1b - pedagog szkolny (klasy 1-4)

 p. Głusek Wioletta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2a

 p. Grymek Zenon - nauczyciel wychowania fizycznego

 p. Herdecka Monika - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3c

 p. Heksel Barbara - nauczyciel bibliotekarz

 p. Karmolińska Magda - psycholog szkolny (przedszkole, klasy 1-4)

 p. Kwiatek Monika - nauczyciel i wychowawca świetlicy

p. Kisołek Joanna - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 6a

 p. Klimek Beata - psycholog szkolny (klasy 5-8)

p. Kowalska Anna - nauczyciel języka angielskiego

p. Kozak Angelika - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 4b

 p. Machura Sylwia - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1b

 ks. Makara Artur - nauczyciel religii

 ks. Olszewski Wojciech - nauczyciel religii

 p. Opyd Artur - nauczyciel wychowania fizycznego

 p. Ożóg Monika - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

 p. Pabich – Jagieła Adriana - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 4c

p. Podyma Agnieszka - nauczyciel plastyki i WDŻ

 p. Ryszewska Jadwiga - nauczyciel geografii, wychowawca klasy 7c

 p. Seweryn Halina - nauczyciel chemii i informatyki

 p. Seweryńska Marta nauczyciel biologii, przyrody, wychowawca klasy 7a

 p. Sienkiewicz Monika - nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy 8a

 p. Skiba Oliwia - nauczyciel i wychowawca świetlicy

 p. Szymańska Katarzyna - pedagog szkolny (klasy 5-8)

 p. Traczyk Karolina - nauczyciel i wychowawca świetlicy

 p. Trzos Barbara - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

 p. Uchyła Anna - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 6b

 p. Warzecha Agnieszka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1c

 p. Wilkońska Małgorzata - nauczyciel i wychowawca świetlicy

 p. Wlaź Małgorzata - nauczyciel języka angielskiego

 p. Włodek Justyna - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

 p. Wójcik Ewa - nauczyciel fizyki

 p. Wójtowicz Magdalena - nauczyciel języka polskiego

 ks. Vetntskevich Vitali - nauczyciel religii

 p. Ząbkowska – Kruczek Katarzyna - nauczyciel języka polskiego

 p. Zięcina Mirela - nauczyciel wychowania fizycznego

 p. Ziółko Mariola - pedagog specjalny, logopeda