O szkole

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 pojawił się na krakowskiej mapie edukacyjnej w dniu 1 września 2020 roku w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 im ks. prof. Józefa Tischnera. Zespół Szkół mimo zmian w systemie edukacji rozwija się bez przerwy, dopasowując się do potrzeb rynku edukacyjnego.


Młodzież uczy się (od października 2004 roku) w dwóch budynkach szkolnych: w budynku przy ul. Goszczyńskiego 44 (budynek został przekazany naszemu Zespołowi w styczniu 2003 r.) i w budynku przy ul. Grochowej 23.

Przez prawie 40 lat istnienia naszej szkoły, jej mury opuściło kilkanaście tysięcy absolwentów. Jedni są już od dawna dorosłymi ludźmi, inni dopiero w tę dorosłość wchodzą. Ci najmłodsi ciekawie spoglądają przez pryzmat naszej szkoły na to, co ich czeka.