Profilaktyka Zdrowia i Pomoc Przedlekarska

Dotyczy: OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ SPRAWOWANEJ NAD UCZNIAMI SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ W ŚWIETLE USTAWY O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

W związku z realizacją art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Gmina Miejska Kraków zawarła Porozumienie w sprawie określenia sposobu organizacji udzielania uczniom świadczeń stomatologicznych z podmiotem leczniczym reprezentowanym przez Pana Krystiana Stangel – Prezesa Zarządu Large Sp. z o.o, który realizować będzie opiekę stomatologiczną dla uczniów naszej szkoły.

Opieka stomatologiczna nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 8 w Krakowie sprawowana jest w ramach NFZ w Gabinecie stomatologicznym Large Sp. z o.o. ul. Chmieleniec 19/U1, 30-348 Kraków.

Rejestracja pod numerem telefonu:
tel. 12 656 34 33
tel. 79 656 34 33

Dni i godziny świadczenia opieki stomatologicznej:
Poniedziałek 14.00-20.00
Wtorek 14.00-20.00
Środa 14.00-20.00
Czwartek 14.00-20.00
Piątek 14.00-20.00
Sobota 8.00-13.00

Strona internetowa: https://gamadent.pl


--------------------------------------------------------------------------------------

 

DYŻURY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ:

Pani Barbara Budzowska
Godziny pracy:
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 7:25 - 11:25
 
Pani Agnieszka Zelek
Godziny pracy:
Czwartek 8:00 - 12:00
 
Dbajmy o zdrowie !