Stołówka szkolna

Aby zapisać dziecko na obiady należy wypełnić i złożyć w sekretariacie Deklarację korzystania z obiadów.

 • Pobierz plik

O każdorazowej zmianie ustaleń obiadowych (w jakich dniach dziecko spożywa obiady) należy niezwłocznie poinformować sekretariat za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

Codziennie obiady zamawiane są o godz. 9:30 na podstawie obecności pobieranych z dziennika elektronicznego Librus. Całodziennej nieobecności dziecka nie trzeba zgłaszać w sekretariacie.

W przypadku, gdy uczeń nie będzie korzystał z posiłku danego dnia, rodzice są zobowiązani powiadomić o tym sekretariat do godz. 9:00 w danym dniu. Odpisy za niespożyte posiłki będą dokonywane, jeżeli powiadomienie nastąpi do godziny 9.00, w przeciwnym wypadku odpłatność za obiad zostanie naliczona.

Informacje o płatnościach będą Państwu przekazywane do 5. dnia każdego miesiąca za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.