Zajęcia dodatkowe

Dodatkowe zajęcia edukacyjne i terapeutyczne w roku szkolnym 2023/2024

L.P.

NAZWA ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL

TERMIN

SALA

 

1.      

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 1b

 p. Adamus Aneta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1b

Poniedziałek 11:45-12:30

balkon

 

2.      

 Kółko historyczne

 p. Amarowicz Michał - nauczyciel historii, wychowawca klasy 7b

Poniedziałek 19:30-20:30

MS Teams

 

3.      

Zajęcia rozwijające zainteresowania w kl. 2c

 p. Baliga Magdalena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2c

Piątek 7.30-8.15

sala 11

 

4.      

Zajęcia rozwijające zainteresowania w kl. 3a

 p. Chlaburda Karina - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3b

Piątek 15:25-16:10

sala 7

 

5.      

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. 5

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. 7

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. 8

Koło matematyczne

 

 

 

p. Czarkowska Anna - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 5a

Poniedziałek 12:50-13:35

Wtorek 14:35-15:20

Poniedziałek 7:30-8:15

Czwartek 14:35-15:20

Sala 10

Sala 15

Sala 16

Sala 9

 

6.      

Zajęcia rozwijające zainteresowania w kl. 5b

Zajęcia rozwijające zainteresowania w kl. 5a

 

p. Dudek Katarzyna - nauczyciel języka polskiego i muzyki, wychowawca klasy 5b

Poniedziałek 12:50-13:35

Środa 10:55-11:40

   

7.      

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas I-III

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla klas I-III

 p. Dybich Karolina nauczyciel i wychowawca świetlicy

Poniedziałek  9.10-10.50

Wtorek10.05-11-40

Środa 10.05-11.40

Czwartek 12.50-14.25

Piątek 10.05-11.40

Poniedziałek 10.55-11.40

Balkon

Sala nr 17

 

8.      

Zajęcia rozwijające zainteresowania w kl.3b

 p. Gawlik Dominika - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1b - pedagog szkolny (klasy 1-4)

czwartki, 10:55 - 11:45

Sala dydaktyczna

 

9.      

 Zajęcia szachowe

 p. Głusek Wioletta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2a

Czwartek 14:35-15:20

Sala 7

 

10.   

Zajęcia rozwijające zainteresowania klasa 3c

 p. Herdecka Monika - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3c

Poniedziałek 15:25-16:10

Sala11

 

11.   

Zajęcia rozwijające zainteresowania klasa 2b

p. Katarzyna Kruk

Piątek 10:55-11:40

Sala 12

12.   

Koło biblioteczne

 p. Heksel Barbara - nauczyciel bibliotekarz

Czwartek 10:00-11:30

biblioteka

 

13.   

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

p. Kisołek Joanna - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 6a

Wtorek 13.40-14.25

Balkon

 

14.   

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

p. Kowalska Anna - nauczyciel języka angielskiego

 Środa 14.35-15.35

Balkon

 

15.   

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 4

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 5b

p. Kozak Angelika - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 4b

Wtorek 10:05-10:50

Poniedziałek 13:40-14:25

Środa 10:05-10:50

sala16

sala 14

Balkon

 

16.   

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 1a

 p. Machura Sylwia - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1a

Środa 11:45-12:30

Balkon

 

17.   

SKS z koszykówki

 p. Opyd Artur - nauczyciel wychowania fizycznego

Piątek 16:15-17:00

Sala gimnastyczna

 

18.   

Przygotowanie do konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego

 p. Pabich - Jagieła Adriana - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 4c

 

MS Teams

 

19.   

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 p. Ryszewska Jadwiga - nauczyciel geografii, wychowawca klasy 7c

 Wtorek 12.50-13.50

   

20.   

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 p. Seweryn Halina - nauczyciel chemii
i informatyki

Wtorek 14.25 – 15.25

Balkon

 

21.   

Przygotowanie do konkursu Kuratoryjnego z biologii

 p. Seweryńska Marta nauczyciel biologii, przyrody, wychowawca klasy 7a

Środa 13.40-14.25

Sala 16

 

22.   

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 p. Sienkiewicz Monika - nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy 8a

Czwartek 16:00-16:45

MS Teams

 

23.   

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 p. Szymańska Katarzyna - pedagog szkolny (klasy 5-8)

począwszy od 10.10.2023
4b i 4c: wtorek 10.05-10.55
5a i 5b : wtorek 10.55-11.40
6a czwartek 12.50-13.35
7b wtorek 09.10-09.55
7c czwartek 13.40-14.25
8a środa 14.35-15.20

Gabinet pedagoga

 

24.   

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
z matematyka dla kl. 6a i 6b

 p. Uchyła Anna - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 6b

Czwartek 12:50-13:35

Balkon (po lewej)

 
 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

Język polski jęz. polski jako obcy dla klas I-III

p. Warzecha Agnieszka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1c

Wtorek 11:45-12:30

Poniedziałek 9:10-9:55

Poniedziałek 12:30-13:15

Środa 13:30-14:15

Czwartek 10:55-11:40

Czwartek 11:45-12:30

Piątek 11:45-12:30

sala dydaktyczna

sala 6

sala 10

sala 11

sala 10

 

25.   

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa 4c

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze klasa 6a

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa 6b

 p. Wójtowicz Magdalena - nauczyciel języka polskiego

Środa 13.40 – 14.25

Balkon

 

26.   

Zajęcia rozwijające zainteresowania klasa 6b

Zajęcia rozwijające zainteresowania klasa 6a

Zajęcia rozwijające zainteresowania klasa 8a

 p. Ząbkowska – Kruczek Katarzyna - nauczyciel języka polskiego

Czwartek 7:30-8:15

Środa 9:10-9:55

Czwartek 9:10-9:55

sala 15

sala10

sala 13